Jak funguje zpracování osobních údajů

Následující text si klade za cíl stručně a srozumitelně vysvětlit základní postup, podle kterého funguje zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou chráněny zejména obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo spravuje Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje (dále "údaje") jsou spravovány společností Direct Ocean servis s. r. o., jež je provozovatelem internetového obchodu Direct Ocean. S dotazy se na nás můžete obrátit na těchto kontaktech: +420 730 144 408 (všední dny 10:00-12:30, 13:00-18:00), obchod@directocean.cz. Sídlo máme na adrese Lelkova 427/16, 637 00 Brno. Provozovnu (prodejnu, sklad) na adrese Smetanova 349/11, 602 00 Brno.

Jaký je účel zpracování daných údajů?
Vaše údaje zpracováváme proto, abychom mohli kompletně vyřídit Vaši objednávku, kontaktovat Vás ohledně jejího průběhu, spravovat Váš uživatelský účet, poskytnout Vám navazující služby (související například se záruční dobou zboží).

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je nám zejména Váš souhlas nebo nezbytnost pro plnění smlouvy nebo oprávněný zájem. Dochází ke zpracování údajů, které jsou nevyhnutelné k vyřízení Vaší objednávky a k poskytnutí navazujících služeb (například reklamace zboží). Souhlas můžete kdykoli odvolat.

Z naší strany nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Jaké údaje potřebujeme zpracovávat?
Počínaje vytvořením objednávky o Vás zpracováváme následující údaje:

  • Identifikační, fakturační a dodací údaje: jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, případně údaje o firmě (je-li uvedena)
  • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa

Kdo bude mít k Vašim údajům přístup?
Vaše údaje budou zpracovány správcem - zaměstnanci firmy Direct Ocean servis s. r. o. Také některé z nich (identifikační, dodací, kontaktní) předáme dopravci (pokud zvolíte tuto možnost dodání), aby Vám mohlo zboží být touto cestou doručeno. Nemáme v úmyslu předat údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich údajů. K údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Jak dlouho budou údaje u nás uloženy?
Vaše osobní údaje u nás budou uloženy po dobu nezbytně nutnou, po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy. Dále po dobu stanovenou zákonem v případě účetních a daňových účelů.

Co můžete v souvislosti s poskytnutými údaji žádat?
Máte právo od nás požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.

Jak používáme "cookies"?
Soubory cookies (krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče) nepoužíváme pro zisk citlivých osobních údajů, pro zjištění Vaší totožnosti ani pro zneužití přihlašovacích údajů. Sbíráme pouze standardní základní informace, abychom Vám usnadnili opakovaný pohyb na našem webu.

Kdy dochází ke zpracování Vašich údajů pro přímý marketing?
Pro marketingové účely můžeme zpracovávat Vaše údaje v případě, že nám dáte svůj souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely.

Správce údajů - Direct Ocean servis s. r. o.

 
Sdílet

 
 

 

                                                                                                                                                                     
Důležité informace   O Direct Ocean   Rychlý kontakt
         
Kdy mi zboží přijde?   Nejen e-shop   Zákaznický servis:
Jak mohu platit?   Potápěčská škola      +420 730 144 408
Jaké jsou možnosti dopravy?    Kamenná prodejna       obchod@directocean.cz
Jak na vrácení a reklamaci?   Potápěčský klub    
Ochrana osobních údajů   Cestovní agentura    
    Servis výstroje    
    Plnění lahví